Bokningsvillkor

Unleash Your Spirit – Armanch & Jeanette

Anmälan
När du har registrerat din anmälan på dans.se så skickas en automatisk bekräftelse till dig via mail. Observera att denna bekräftelse endast innebär att Unleash Your Spirit har tagit emot din anmälan och att du står i kö i väntan på att bli antagen.
Om du inte ser någon automatisk bekräftelse efter att du anmält dig, titta i din mails skräppost och kontrollera att du har angett din mailadress korrekt.

Unleash Your Spirit strävar efter att ha jämn fördelning mellan dansrollerna på sina evenemang. Singelanmälda paras ihop i jämna par, i turordning utifrån anmälningsdatum.

Om du anmäler dig tillsammans med en danspartner görs endast EN anmälan.
Fyll först i dina egna uppgifter och därefter din danspartners uppgifter.
Din danspartner gör alltså ingen egen anmälan.
Ni får varsin automatisk anmälningsbekräftelse via e-post.

Antagning
När du blivit antagen får du ett antagningsbesked med betalningsinstruktioner via e-post.
Som paranmäld får du och din danspartner varsitt antagningsbesked med inbetalningsuppgifter.

Biljettpriset är uppdelat i anmälningsavgift och biljettavgift.
För att bekräfta antagningen och säkra din plats måste anmälningsavgiften betalas inom 14 dagar från antagningsbeskedets datum.

Du som gör en paranmälan ansvarar för att din danspartner tar del av bokningsvillkoren.

Betalning
Anmälningsavgiften ska betalas inom 14 dagar från antagningsbeskedets datum.
Slutbetalning av biljettavgiften ska vara inbetald i sin helhet senast det datum som framgår av antagningsbeskedet/fakturan.

Om någon av betalningarna skulle förfalla skickas två betalningspåminnelser ut.
Om betalningen fortfarande uteblir efter den andra påminnelsen så avbokas din plats.

Vid paranmälan avbokas bådas platser om den ena i paret inte betalar anmälningsavgiften eller slutbetalningen i tid. Skulle detta ske när den ena av er har betalat hela summan så återbetalas allt utom anmälningsavgiften till den personen.

Eventuell redan inbetald anmälningsavgift återbetalas ej efter ångerperioden som är 14 dagar.

Varje anmälan har ett unikt OCR-nummer. Vid betalning är det viktigt att du anger det OCR-nummer och belopp som anges på din faktura. Det går alltså INTE att slå ihop två fakturor om du betalar för flera personers deltagande vid samma tillfälle.

Ångerrätt
Efter att Unleash Your Spirit har skickat ut antagningsbeskedet så har du en ångerperiod på 14 dagar enligt ångerrättslagen och lagen om distansavtal. Under denna period kan du avboka din biljett utan kostnad. Efter dessa 14 dagar är ditt biljettköp bindande.

En köpt biljett återbetalas inte efter ångerperioden men biljetten går att sälja/överlåta till någon annan eftersom biljetten inte är personlig.
Förutsättningen för att Unleash Your Spirit ska godkänna bytet är att biljetten säljs/överlåtes till en person med samma dansroll som du har anmält dig som.

Återköp under ångerperioden återbetalas med samma betalsätt som användes vid beställningstillfället. Har du valt att betala din biljett med tillgodo från dans.se så återbetalas din biljett med motsvarande tillgodobelopp till ditt dans.se-konto.

Anmälningsavgiften återbetalas ej efter ångerperioden.

Avbokning
Alla avbokningar, oavsett orsak, måste meddelas Unleash Your Spirit via mail.
Uppge ditt namn och bokningsnummer.
Din avbokning är giltig när du har fått en bekräftelse från Unleash Your Spirit.

En administrationsavgift på 200 kr per biljett tillkommer alltid vid försäljning/överlåtelse av biljett. Administrationsavgiften betalas till Unleash Your Spirit innan biljetten säljs/överlåtes.

Senaste datum för att meddela Unleash Your Spirit att du önskar sälja/överlåta din biljett är den 15 oktober 2020.

Om du önskar sälja/överlåta din biljett innan du har bokat in dig på festivalens workshops så kan du själv komma överens med köparen. Därefter meddelar du Unleash Your Spirit via mail vem som köper/övertar din biljett. Uppge ditt namn och ditt bokningsnummer samt köparens namn och mailadress.

Har du hunnit boka in dig på workshops, kontakta Unleash Your Spirit via mail för mer information.

Avbokning på grund av sjukdom
Efter ångerperioden kan du endast få tillbaka din biljettavgift mot uppvisande av giltigt läkarintyg, daterat senast år 2020.
Vid avbokning mot uppvisande av läkarintyg tas ingen administrationsavgift ut.
Läkarintyget skickas till Unleash Your Spirit via mail.
Uppge ditt namn och ditt bokningsnummer.

Pandemin
Med anledning av den rådande Covid-19-pandemin vill vi informera om vad som händer vid två olika scenarier: om evenemanget kan hållas som planerat under Allhelgonahelgen 2020 eller ej.

Situation 1) Evenemanget blir inställt eller framflyttat
Unleash Your Spirit ger då deltagarna valet att
1) spara hela summan (1.850 kr) som tillgodo att använda vid framtida evenemang;
2) få hela summan (1.850 kr) återbetald så snart det är möjligt.

Återbetalningarna sker i turordning utifrån deltagarnas anmälningsdatum och påbörjas så snart Unleash Your Spirit har möjlighet att återbetala deltagaren.

Situation 2) Evenemanget kan genomföras som planerat men du väljer att avboka din biljett
Se rubrik Avbokning, underrubrik Avbokning på grund av sjukdom.

Fotografering/filmning
Scandic Infra City tillåter endast evenemangets deltagare att filma/fotografera för privat bruk.

Unleash Your Spirit förbehåller sig rätten att fotografera och filma under socialdans och workshops för marknadsföring på webb och i tryck. Även festivalens dansinstruktörer kan komma att fota/filma under sina workshops. Meddela gärna om du ej vill vara med i bild vid respektive tillfälle.